Jak wyjechać na staż do USA, jak dostać wizę pracowniczą, jak budować karierę – czym USA jest lepsze od Polski?

 
Co roku setki Polaków wyjeżdżają do USA w pogoni za własnym „american dream”. Wielu z nas kojarzy ten kraj z dobrobytem i niemal nieograniczonymi możliwościami zawodowymi. Ale czy rzeczywiście Stany Zjednoczone są lepsze od Polski? Jak zbudować karierę w Ameryce? Skąd czerpać informacje o dostępnych stażach, jak zdobyć wizę pracowniczą i jak radzić sobie za oceanem?

Dlaczego USA?

USA to państwo z największą Polonią na całym świecie. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych mieszka ok. 10 milionów ludzi polskiego pochodzenia, w tym ok. 600 tysięcy osób używających na co dzień rodzimego języka. Najczęściej wyjeżdżamy do Los Angeles, Nowego Jorku, Chicago, Seattle, Denver i Detroit. W świadomości wielu Polaków Ameryka pozostaje szczęśliwym, bogatym krajem oferującym ogromne możliwości robienia kariery. Nic więc dziwnego, że tak wielu z nas marzy o tym, by spróbować swoich sił w USA. Czasami decydujemy się jedynie na wakacyjne wyjazdy lub wymiany studenckie, innym razem postanawiamy przenieść się tam na stałe, znaleźć pracę, kupić dom lub mieszkanie i założyć rodzinę.

Cały ten ruch rozpoczął się w roku 1854 – to właśnie wtedy stworzono osadę Polonia w stanie Wisconsin. Siedem lat później, po zakończeniu wojny secesyjnej, zaczęła się masowa emigracja naszych rodaków do USA. Jeszcze przed 1955 rokiem przybyło tam ok. 200 tysięcy Polaków. Kolejna fala emigracyjna miała miejsce dopiero w okolicach lat 80-tych, które zbiegły się w czasie ze stanem wojennym oraz złagodzeniem przepisów emigracyjnych. Obecnie nie każdy wierzy w mit lepszego życia w Stanach, jednak wiele osób nadal marzy o własnym „american dream”. Niestety, na przeszkodzie często stają kosztowne wizy. Najtańsza jest wiza turystyczna, na którą trzeba przeznaczyć aż 606 zł. Jeśli ktoś chciałby wyjechać do Ameryki w celu poprawienia swojej niełatwej sytuacji materialnej, ta kwota (w połączeniu z drogimi biletami lotniczymi) może stanowić nie lada utrudnienie.

Wiele osób postanawia wyjechać do USA w ramach praktyk zawodowych. Takie programy dostępne są dla młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 30-tego roku życia, posiadają status studenta lub absolwenta szkoły policealnej, znają język angielski przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym, a także mogą pochwalić się wykształceniem lub/i doświadczeniem zawodowym zgodnym z profilem wybranych praktyk. Założeniem programu jest zdobycie umiejętności związanych z profilem wykształcenia. Praktyki tego rodzaju są skierowane raczej do specjalistów i przedstawicieli zawodów związanych z konkretnymi zdolnościami praktycznymi, np. absolwentów księgowości, finansów, informatyki, architektury, inżynierii, turystyki czy hotelarstwa. Przelot i zakwaterowanie na ogół leżą po stronie uczestnika – tylko w niektórych przypadkach pracodawca pomaga w znalezieniu mieszkania na pierwsze dni w USA. Praktyki trwają od 3 do 18 miesięcy, jednak można skorzystać z nich wielokrotnie (w ramach kilku osobnych wyjazdów). Zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje wiele stron zamieszczających ogłoszenia o aktualnych naborach na tego typu programy – wystarczy je śledzić, zwracając uwagę na publikacje zgodne z naszym wykształceniem i zainteresowaniami. Do serwisów, na które warto zaglądać, należą m.in. www.careerbuilder.com, www.careerrookie.com, www.indeed.com, www.internzoo.com czy www.internjobs.com. Bardzo wiele osób decyduje się także na skorzystanie z Work&Travel, czyli najdłużej istniejącego programu edukacyjnego umożliwiającego podjęcie legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Możemy również wyjechać do USA na wakacje i szukać praktyk na miejscu. Jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów na znalezienie zajęcia w innym kraju.

Wiza do USA, Jak wyjechać na staż do USA, jak dostać wizę pracowniczą, jak budować karierę - czym USA jest lepsze od Polski? Blog o lifestyle - Blog o marketingu Agencja Nakatomi i Socjal Media blog

Wiza do USA

Aby w ogóle móc przekroczyć granicę USA, należy zdobyć stosowną wizę. Jedną z najczęściej wybieranych jest wiza turystyczna, która uprawnia do przebywania w USA przez maksymalnie 6 miesięcy (choć zdarza się, że urzędnik pozwoli nam na krótszy czas pobytu, np. 30 dni). Niestety, taka wiza nie pozwala na podejmowanie pracy lub nauki w Stanach Zjednoczonych. Jej posiadacze nie mogą również na stałe zamieszkać w USA. Jeśli urzędnik imigracyjny uzna, że dana osoba pojawia się w tym kraju zbyt często, ma prawo nie wpuścić jej na jego teren. Wiza turystyczna to B-2 – ten symbol oznacza, że podróżnik może przebywać w Stanach Zjednoczonych wyłącznie w celach turystycznych lub na czas podejmowanego tam leczenia. Podobne zasady obowiązują posiadaczy wizy B-1, czyli biznesowej. Takie osoby mają prawo przebywać w USA wyłącznie w takich celach biznesowych jak podejmowanie inwestycji, uczestniczenie w seminariach lub konferencjach branżowych, prowadzenie negocjacji biznesowych, odwiedzanie zagranicznego oddziału firmy, zakup towarów itp.

Osoby planujące podjęcie nauki w Stanach muszą postarać się o tzw. wizę studencką oznaczaną symbolem F-1. Jest ona przeznaczona dla wszystkich tych, którzy pobierają naukę w szkole na terenie Ameryki (m.in. szkole średniej, uniwersytecie, a także w szkole językowej lub na kursie, który obejmuje więcej niż 18 godzin w tygodniu). Pamiętajmy, że prawo tego kraju nie przewiduje możliwości pobierania nauki finansowanej ze środków publicznych dla osób z zagranicy.

Z kolei wiza M-1 przeznaczona jest dla osób, które odbywają praktyki zawodowe – czyli wszystkie te, które podnoszą kwalifikacje typowo praktyczne, inne niż naukowo-akademickie. Zarówno w celu otrzymania wizy F-1, jak i M-1 należy złożyć dokumenty takie jak: formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160); ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (o ile na mocy umów z poszczególnymi krajami nie obowiązują zwolnienia w tym zakresie); jedno zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy; potwierdzenie uiszczenia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną w wysokości 160 USD, płatnej w lokalnej walucie (obecnie jest to ok. 606 zł); zatwierdzony formularz I – 20.

Wizy pracownicze mają symbole H, L, O, P i Q. Wiza H-1B przeznaczona jest dla osób uprawiających zawody specjalistyczne. Aby ją uzyskać, należy tytuł licencjata lub wyższy w dziedzinie, w której ma być podjęte zatrudnienie, a także umowę z konkretnym pracodawcą. Wiza H-2A obejmuje tymczasowych pracowników rolnych, zaś petycję w imieniu pracownika musi złożyć pracodawca. Wiza H-2B jest dla pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, czyli osób, które udają się do USA w celu podjęcia pracy tymczasowej lub sezonowej w zawodzie, na który istnieje zwiększone zapotrzebowanie. Aby uzyskać taką wizę dla pracownika, pracodawca musi przedłożyć zaświadczenie potwierdzające, że w kraju brakuje pracowników wykonujących rodzaj pracy, którego dotyczy petycja. Z wizy H-3 korzystają osoby, które odbywają maksymalnie dwuletni staż w dziedzinie innej niż uzyskane wykształcenie. Wiza H-4 przeznaczona jest dla małżonków i dzieci (nie starsze niż 21 lat i pozostające w stanie wolnym) osób legitymujących się wizą H. Co ważne, małżonkowie tej samej płci traktowani są tak samo jak małżonkowie płci przeciwnej. Wizę L-1 mogą otrzymać pracownicy międzynarodowych firm tymczasowo oddelegowani do oddziału macierzystego lub filii swojej firmy w Stanach Zjednoczonych. Aby ją zdobyć, należy udokumentować, iż byliśmy zatrudnieni w określonym przedsiębiorstwie przez przynajmniej rok, w ciągu ostatnich 3 lat. Analogicznie do sytuacji wspomnianej przy wizie H, tutaj również przewidziano wizę L-2, przeznaczoną dla małżonków i dzieci. Wiza O przyznawana jest osobom przejawiającym wyjątkowe uzdolnienia w dziedzinach takich jak sztuka, edukacja, nauka, biznes i sport lub posiadającym szczególne osiągnięcia w kinematografii i produkcji telewizyjnej, a także ich osobom towarzyszącym. Wiza P przeznaczona jest dla artystów, wykonawców estradowych i sportowców na czas występów na terenie USA. Natomiast wiza Q może zostać przyznana w ramach programu międzynarodowej wymiany kulturowej oraz pracy związanej z prezentowaniem historii, kultury i tradycji ojczystego kraju. Warto podkreślić, że do takiej wizy wymagana jest zatwierdzona petycja, którą musi złożyć sponsor. Większość wymienionych dokumentów przyznawana jest w ciągu maksymalnie 90 dni przed rozpoczęciem zatrudnienia.

American Dream - Jak wyjechać na staż do USA, jak dostać wizę pracowniczą, jak budować karierę - czym USA jest lepsze od Polski? Blog o lifestyle - Blog o marketingu Agencja Nakatomi i Socjal Media blog

 
Co roku setki Polaków wyjeżdżają do USA w pogoni za własnym „american dream”. Wielu z nas kojarzy ten kraj z dobrobytem i niemal nieograniczonymi możliwościami zawodowymi. Ale czy rzeczywiście Stany Zjednoczone są lepsze od Polski? Jak zbudować karierę w Ameryce? Skąd czerpać informacje o dostępnych stażach, jak zdobyć wizę pracowniczą i jak radzić sobie za oceanem?

Komentarze