Zawód z przyszłością – 5 profesji, które na pewno dadzą ci pracę

Niestety, czasy, w których wyższe wykształcenie chroniło przed bezrobociem, odeszły w niepamięć. Uczelnie w całym kraju co roku wypuszczają kolejne setki absolwentów, którzy nie mogą liczyć na stałe zatrudnienie w zawodzie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt małe zapotrzebowanie na najbardziej popularne profesje. W związku z tym choć nasze własne zainteresowania i zdolności powinny być ważnymi czynnikami wpływającymi na wybór kierunku studiów, warto wziąć pod uwagę także sytuację na rynku pracy. Przedstawicieli jakich zawodów najczęściej poszukują potencjalni pracodawcy?

Wybór kierunku studiów lub szkoły zawodowej to jedna z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej istotnych decyzji w życiu. Zwykle wydaje nam się, że nasza życiowa droga będzie przebiegała według z góry określonego schematu: po ukończeniu szkoły średniej pójdziemy na studia, a następnie zdobędziemy dyplom i niemal od razu rozpoczniemy pracę w wybranym zawodzie. Tymczasem w rzeczywistości droga ta bywa znacznie bardziej skomplikowana. Szacuje się, że ok. połowa z nas pracuje w profesji innej niż wyuczona. Z pewnością w niektórych przypadkach wynika to z dobrowolnych decyzji absolwentów, podyktowanych np. zmianą zainteresowań. Nie da się jednak ukryć, że bardzo często dzieje się tak z powodu porażki przy szukaniu zatrudnienia w wybranej dziedzinie. Wyższe wykształcenie już od dawna się dewaluuje – m.in. dlatego, że to, czego uczymy się w szkołach, nie zawsze odzwierciedla wymagania rynku pracy. W dodatku absolwentów wielu kierunków jest więcej niż wynosi zapotrzebowanie. Dotyczy to także profesji, które nie wymagają wyższego wykształcenia. Wbrew stereotypom, wśród bezrobotnych wcale nie ma najwięcej humanistów – na „czarnej liście” zawodów przodują sprzedawcy, ślusarze, ekonomiści, krawcy, murarze oraz kucharze. Aby nie zasilić powiększającego się grona sfrustrowanych absolwentów różnego rodzaju szkół, bezskutecznie poszukujących pracy zgodnej z wyuczonym zawodem, warto mądrze i rozsądnie wybrać kierunek studiów. Przedstawiciele jakich profesji mogą liczyć na niemal pewne zatrudnienie?

Specjalista do spraw e-marketingu

Jeszcze kilka lat temu ten zawód nie istniał, a dzisiaj każda większa firma zatrudnia osobę o tego typu kompetencjach. Ta zmiana jest wynikiem wzrostu znaczenia mediów elektronicznych i związanej z tym potrzeby reklamowania przedsiębiorstw w internecie. Czym zajmuje się specjalista do spraw e-marketingu? Jego zadaniem jest kompleksowe tworzenie kampanii reklamowych, wdrażanie i koordynowanie projektów marketingowych firmy w sieci, a także bieżące analizowanie uzyskiwanych wyników. W praktyce oznacza to przede wszystkim prowadzenie profili w social media, wysyłanie maili i newsletterów, współpracę z agencjami reklamowymi, grafikami, copywriterami oraz działami sprzedaży. Innymi słowy: profesja ta pozwala rozwijać się w rozmaitych dziedzinach, a także wiąże się z interesującą pracą, w której nie sposób się nudzić. Sprawdzą się w niej przede wszystkim osoby odporne na stres, kreatywne, potrafiące podejmować decyzje pod presją czasu, a jednocześnie niemające nic przeciwko pracy w biurze. Specjalista do spraw e-marketingu musi mieć wszechstronne przygotowanie i znać się choć trochę na takich kwestiach jak design, copywriting (w tym znajomość zasad SEO), e-commerce, prawo, techniczna strona marketingu przez e-mail, a także narzędzia marketingu online takie jak Facebook, Instagram, YouTube, oraz Vimeo, Google+. Pomocne  są również czynniki takie jak tzw. „lekkie pióro”, znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego) i programóhg graficznych (Photoshop, Corel itp.). Ogromnymi zaletami tego zawodu są bardzo szerokie możliwości rozwoju oraz niemal pewne zatrudnienie – obecnie niemal każda firma zatrudnia przedstawiciela tej profesji.

Programista zawód przyszłości - Zawód z przyszłością – 5 profesji, które na pewno dadzą ci pracę - Blog o ludziach - Agencja Nakatomi Warszawa

Programista

Programiści to już od kilku lat najbardziej rozchwytywana grupa zawodowa. Trudno się temu dziwić: w obecnych czasach nie mogłaby bez nich funkcjonować niemal żadna firma, a efekty ich pracy towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego codziennego życia. Zadaniem programisty jest tworzenie programów i gier komputerowych, aplikacji na urządzenia mobilne oraz stron internetowych, ich testowanie, sprawdzanie kodów oraz rozwijanie baz danych i systemów operacyjnych. Praca przedstawiciela tego zawodu może wyglądać bardzo różnie – wiele zależy od specyfiki zatrudniającej go firmy, a także jego doświadczenia i umiejętności. Większość z nich zaczyna od stanowiska młodszego programisty, następnie zostaje samodzielnym programistą, a z czasem starszym specjalistą, który nadzoruje projekty realizowane głównie przez innych i wykonuje najbardziej skomplikowane zadania. Wielu programistów wybiera także pracę na własny rachunek. Do ogromnych plusów tej profesji należą wysokie zarobki, dobre warunki pracy, bardzo duże możliwości znalezienia zatrudnienia, a także rozwoju i awansu oraz prestiż społeczny. Spędzanie całych dni przed komputerem być może nie jest dla każdego, jednak dla osób zainteresowanych tą dziedziną, tego rodzaju praca wiąże się z wieloma ciekawymi wyzwaniami. Idealny kandydat do tego zawodu powinien posiadać wysokie umiejętności w zakresie matematyki oraz języka angielskiego, mieć ścisły, analityczny umysł, być samodzielny, spostrzegawczy, sumienny, kreatywny i potrafić myśleć w sposób kreatywny. Aby zdobyć wykształcenie niezbędne do objęcia tego rodzaju stanowiska, należy ukończyć studia wyższe lub stosowne kursy, jednak najistotniejsza jest chęć stałego dokształcania – branża informatyczna zmienia się bardzo dynamicznie, a zdolności zdobyte kilka lat wcześniej szybko się dezaktualizują.

Automatyk

Zawód automatyka to jeden z tych, w których możemy spodziewać się najwyższych zarobków. Inżynier automatyki zajmuje się projektowaniem układów sterowania, wykorzystując metody numeryczne identyfikacji i optymalizacji, projektuje i programuje układy przetworników i czujników sensorycznych, tworzy projekty struktur i algorytmów sterowania w obszarze zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów wytwórczych, zbiera oraz analizuje informacje na temat nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, organizuje kontrolę jakości, a także opracowuje dokumentację techniczną, technologiczną i konstrukcyjną projektowanych przez siebie urządzeń. Absolwent takiego kierunku może znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach technologicznych, serwisach, ośrodkach badawczych, biurach projektujących maszyny oraz we wszelkiego rodzaju zakładach przemysłowych. Na tego typu stanowiskach najlepiej sprawdzają się osoby kreatywne, uzdolnione technicznie, potrafiące pracować w grupie, dysponujące wyobraźnią przestrzenną oraz zdolnościami analitycznymi. Niezbędna jest również wiedza w obszarach takich jak hydraulika, elektronika, pneumatyka, mechanika oraz język angielski.

Biotechnolog

Nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. Specjaliści szacują, że przeciętna długość życia osób urodzonych po 2007 roku będzie wynosiła 100 lat! Z tego powodu ciągle wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów i narzędzia niezbędne do ochrony zdrowia, a medycyna, farmakologia i ochrona środowiska prężnie się rozwijają. Biotechnolog to osoba zajmująca się weryfikowaniem skuteczności leków, opracowywaniem nowych typów szczepionek, badanie skłonności genetycznych do różnego rodzaju chorób, przeprowadzanie testów diagnostycznych dla przemysłu, sprawdzanie jakości żywności i pasz dla zwierząt, monitorowanie zagrożenia chorobami, opracowywanie nowych technologii produkcji wykorzystujących metody biologiczne oraz manipulowanie genami w celu podwyższenia jakości roślin. Do wykonywania tego zawodu konieczne jest ukończenie studiów wyższych na stosownym kierunku, podczas których studenci zgłębiają wiedzę z zakresu biologii, medycyny, ochrony środowiska i inżynierii genetycznej. Dobry biotechnolog to osoba sumienna, odpowiedzialna, zdyscyplinowana i potrafiąca myśleć w sposób analityczny. Biotechnologia to rozległa nauka, łącząca w sobie zmiany materiału genetycznego, wykorzystywanie mikroorganizmów do wytwarzania żywności oraz leków, a także ingerencję w skład już istniejących substancji. Zawód biotechnologa dopiero raczkuje w Polsce, choć w innych krajach jest już bardzo doceniany. Oznacza to, że absolwenci mają niemal zapewnioną pracę, ponieważ konkurencja na rynku jest znikoma. Przedstawiciele tego zawodu mogą znaleźć zatrudnienie m.in. na uczelniach wyższych, w urzędach ochrony środowiska, w laboratoriach, firmach biotechnologicznych, spożywczych lub farmaceutycznych, oczyszczalniach ścieków oraz zakładach chemicznych.

Logistyka - Zawód z przyszłością – 5 profesji, które na pewno dadzą ci pracę - Blog o ludziach - Agencja Nakatomi Warszawa

Logistyk

Logistyk to człowiek odpowiadający za sprawny przepływ surowców, produktów i materiałów pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami. W praktyce oznacza to, że osoba zajmująca takie stanowisko zabezpiecza produkcję pod względem komponentów zakupowych, współpracuje z dostawcami, analizuje zapotrzebowanie firmy, planuje zamówienia, zarządza dostawami produktów, kontroluje efektywność dostaw, a także kontroluje i optymalizuje koszty. Mówiąc wprost: dba o to, by w magazynach nie zalegał towar, który powinien być natychmiast wymieniany na pieniądze, a firma mogła pochwalić się ciągłym przepływem surowców, które generują obroty przedsiębiorstwa. Jeszcze dekadę lub dwie temu mało kto słyszał o tym zawodzie, a dzisiaj jest on jedną z najbardziej cenionych profesji, niemal gwarantujących zatrudnienie. W dodatku średnie zarobki są naprawdę wysokie – oczywiście, pensja rośnie wraz z doświadczeniem, a dodatkowo zależy od wielkości firmy i regionu, w jakim się znajduje. Logistycy zatrudniani są niemal w każdym dziale gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usługowego, handlowego, produkcyjnego i spedycyjnego. Aby mieć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego zawodu, należy ukończyć studia wyższe z zakresu logistyki. Najlepiej sprawdzą się w tej branży osoby odpowiedzialne, sumienne, zdyscyplinowane, potrafiące podejmować decyzje pod presją czasu, a także działać jednocześnie szybko i skutecznie.

Komentarze